PROGRAM PRAKTYK BUDIMEX 2017
facebook goldenline linkedin
POMOC

budimex CUP

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Dane adresowe

Uwaga! Przynajmniej jedno z wymaganych pól nie zostało poprawnie uzupełnionych, przez co Twoja aplikacja nie została wysłana. Przejrzyj formularz i popraw/uzupełnij dane w oznaczonych na czerwono polach.
zamknij x

Dodaj zdjęcie z dyskulub wybierz avatar

Wykształcenie

Załącz CV

Praktyki

Uwagi

Zgody

FAQ

FAQ

1.Czy po złożeniu aplikacji wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem?
Nie. Informacja o poprawnym złożeniu aplikacji wyświetlana jest na ekranie po kliknięciu przycisku APLIKUJ. Na początku kwietnia do wszystkich zarejestrowanych osób wysłany zostanie e-mail z zaproszeniem do udziału w rekrutacyjnej grze online.
2.Czy mogę aplikować w tym samym czasie na Program Praktyk Letnich i Zawodowych i czy zwiększy to moje szanse na zdobycie praktyki?
Tak, możesz i zwiększy to Twoje szanse na zdobycie praktyk. Pamiętaj, że w takim przypadku musisz wypełnić 2 oddzielne formularze i w “uwagach” napisać, która opcja jest dla Ciebie priorytetowa.
3.Czy wybranie wielu lokalizacji i obszarów praktyk zwiększy moje szanse na dostanie się na praktyki?
Tak, im więcej lokalizacji i obszarów wybierzesz, tym większe szanse na zdobycie praktyk, ze względu na dużą ilość i różnorodność realizowanych przez nas kontraktów.
4.Czy jeśli wybiorę miejsce praktyk, które jest inne od mojego miejsca zamieszkania, to firma Budimex zapewni mi zakwaterowanie?
Istnieje taka możliwość, np. w przypadku kontraktów realizowanych w odległości od większych miast, jednak każdy przypadek analizujemy osobno.
5.Czy biorąc udział w Programie Praktyk Letnich mam możliwość uczestnictwa w pracy nad bieżącymi kontraktami?
Tak, zarówno w Programie Praktyk Letnich, jak i Zawodowych, będziesz pracować nad bieżącymi kontraktami i realnie wpłyniesz na dany projekt.
6.Czy termin Programu Praktyk Zawodowych jest w pełni dowolny i czy może on się zaliczać do obowiązkowych praktyk na mojej uczelni?
Tak, do Programu Praktyk Zawodowych możesz dołączyć w każdym miesiącu w ciągu całego roku i zaliczają się one do obowiązkowych praktyk na uczelniach.
7.Jaka jest wysokość wynagrodzenia praktykanta w Budimex?
Cenimy Waszą pracę, więc wszystkie praktyki w Budimex są płatne. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na finalnej rozmowie rekrutacyjnej.
8.W jakim szkoleniu wezmę udział podczas Programu Praktyk Letnich?
W Programie Praktyk Letnich możesz wybrać jedno ze szkoleń oferowanych przez Budimex: efektywna komunikacja, obsługa specjalistycznego oprogramowania niezbędnego w codziennej pracy inżyniera lub zarządzanie projektami.
9.W jaki sposób mogę się przygotować do kompetencyjnej gry online?
Gra nie wymaga formalnego przygotowania, jednak zachęcamy do pogłębienia wiedzy o naszej firmie i aktualnie realizowanych kontraktach, które znajdziesz na stronie internetowej i profilu facebookowym.
10.Na czym polega zadanie do zrealizowania przed spotkaniem osobistym?
Wyznaczymy Ci zadanie związane z obszarem praktyk, na jakie aplikujesz. Może to być np. analiza przypadku, rysunek techniczny lub konkretny problem do rozwiązania.
11.Co to jest Merit Game i co to dla mnie oznacza w kontekście czasu spędzonego w Budimex?
Merit Game jest prestiżową międzynarodową rywalizacją zespołów z branży budowlanej. Każdego roku zespoły z całego świata, składające się z 3-6 osób, podejmują decyzje związane z organizacyjnymi i strategicznymi aspektami wirtualnej firmy. Problemy do rozwiązania dotyczą m.in. marketingu, finansów, prawa i zarządzania zasobami ludzkimi. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na: www.meritgame.com.
12.Czy Merit Game to okazja tylko dla praktykantów z branży budowlanej czy również dla tych z innych obszarów?
Każdy zespół Merit Game potrzebuje specjalistów z różnych dziedzin. Jako że problemy do rozwiązania podczas konkursu dotyczą zarządzania całym przedsiębiorstwem, optymalna grupa składa się z praktykantów różnych specjalizacji.
13.Gdzie będą miały miejsce międzynarodowe rozgrywki Merit Game?
Pierwsza faza konkursu odbywa się zdalnie. Budimex zapewni wyłonionej grupie praktykantów przestrzeń do spotkań i dyskusji na temat projektu. W przypadku awansu do finału, zespół pojedzie do Loughborough University w Wielkiej Brytanii.
14.Czy jest możliwość zostania na dłużej w Budimex po skończeniu Programu Praktyk Letnich, w przypadku niezakwalifikowania się do Merit Game?
Tak, możliwość przedłużenia Twoich praktyk jest niezależna od zakwalifikowania się do zespołu Merit Game.
15.Czy potrzebuję skierowania z uczelni do odbycia praktyk w Budimex?
Nie potrzebujesz skierowania ze szkoły. Możesz indywidualnie zgłosić się na praktyki w Budimex i w tym przypadku również mogą one się liczyć, jako obowiązkowe praktyki na Twojej uczelni.
16.Jaki rodzaj umowy obowiązuje praktykantów Grupy Budimex?
Umowa, jaką podpisujemy z wszystkimi praktykantami w ramach Programu Praktyk Letnich i Zawodowych to umowa cywilno-prawna.
17.Na czym polega praktyka w biurze technicznym?
Praktyka w biurze technicznym obejmuje pracę w programach, tj.: Revit i Navisworks, koordynację i składanie modeli 3D inwestycji, robienie modeli 3D do przedmiarów, pracę w projektach i bieżących działaniach zespołu. Więcej informacji można uzyskać w Strefie Technologie i Innowacje w ramach Akademii Budimex. Szczegóły o Akademii znajdują się na stronie: www.akademiabudimex.pl/#strefy.
18.W przypadku braku specjalizacji studiów, co należy wybrać w zakładce “specjalizacja studiów” w formularzu aplikacyjnym?
W takim przypadku należy zaznaczyć pole “inne” i w polu tekstowym wpisać “brak specjalizacji”.
19.Czy jest możliwość załączenia listu motywacyjnego?
Tak, ale nie jest to niezbędne. Można wpisać treść listu w polu “uwagi” lub dołączyć do CV w taki sposób, aby tworzyły jeden dokument.

Wygląda na to, że mamy już Twoją aplikację. Kliknij przycisk Aktualizuj jeśli chcesz ją zaktualizować. Wcześniejsze dane zostaną zarchiwizowane.