PROGRAM PRAKTYK BUDIMEX 2019
facebook goldenline linkedin
FAQ

budimex CUP

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Na początek kilka formalności

Uwaga! Przynajmniej jedno z wymaganych pól nie zostało poprawnie uzupełnionych, przez co Twoja aplikacja nie została wysłana. Przejrzyj formularz i popraw/uzupełnij dane w oznaczonych na czerwono polach.
zamknij x

Dodaj zdjęcie z dyskulub wybierz avatar

Opowiedz nam o sobie

Załącz CV

Podziel się swoimi oczekiwaniami wobec praktyk

Jeśli masz jakieś uwagi, pisz śmiało

Potrzebujemy jeszcze tylko Twojej zgody i możesz rozpocząć grę!

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody zaznaczonej w pierwszym okienku oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

Obowiązek informacyjny – wersja pełna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Rozporządzenie/ RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A. z siedzibą na ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Polska;
 2. Inspektorem ochrony danych w Budimex S.A. jest Pan Michał Jobski dane.osobowe@budimex.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na który Pan/ Pani odpowiedział/a;
  • przyszłych rekrutacji pracowników i procesów rekrutacyjnych odbywających się okresie pięciu lat od daty wyrażenia zgody na uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, na który Pan/ Pani odpowiedział/a (jeśli zaznaczono opcję w głównym formularzu);
  • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji;
  • badania satysfakcji z procesu rekrutacji;
  • uczestnictwa w programie Tworzenia Marki Pracodawcy (jeśli zaznaczono opcję w głównym formularzu).
 4. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a ), w celu przygotowania i realizacji umowy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. badania satysfakcji z procesu rekrutacji;
 5. Odbiorcami Pani/Pana mogą być dostawcy rozwiązań IT, świadczące usługi wsparcia procesów rekrutacyjnych, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO) opublikowane na stronie: LINK;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody na uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, na który Pan/ Pani odpowiedział/a.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych stosowanych do danych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym oraz podpisanie umowy.

Wygląda na to, że mamy już Twoją aplikację. Kliknij przycisk Aktualizuj jeśli chcesz ją zaktualizować. Wcześniejsze dane zostaną zarchiwizowane.

ANULUJ

Dane w formularzu zostały zapisane. Mamy już Twoje wyniki w grze kompetencyjnej z roku 2018, w związku z czym nie musisz jej przechodzić po raz kolejny. Jeśli chciałbyś zaktualizować swój wynik w odświeżonej wersji gry możesz to zrobić, pamiętaj jednak, że gdyby wynik ten był gorszy niż w poprzedniej edycji, mimo wszystko będziemy brać go pod uwagę. Jeśli rozpoczniesz grę, aby brać udział w procesie rekrutacyjnym będziesz musiał ją dokończyć. Czy chcesz zagrać w grę w wersji z 2019 roku?

ANULUJ


W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem bxcup_support@313c.com.pl

x
FAQ

FAQ

1. Aplikowałem w zeszłym roku, co powinienem zrobić, aby wziąć udział w tegorocznej rekrutacji?

Wszyscy Kandydaci, którzy zaaplikowali w poprzedniej edycji Budimex Cup, mogą po raz kolejny wziąć udział w procesie rekrutacji. W takim przypadku należy jeszcze raz wypełnić formularz rekrutacyjny. W tym roku można również dodatkowo odpowiedzieć na pytania z wiedzy technicznej.

Dla chętnych istnieje również możliwość ponownego przejścia przez całość gry, jednak nie jest to krok wymagany. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się przejść grę raz jeszcze, wiążący będzie Twój nowy wynik (nawet jeśli okaże się niższy, niż wynik z zeszłego roku).

2. Czy wybór wielu lokalizacji i obszarów praktyk zwiększy moje szanse na dostanie się na praktyki?

Tak, im więcej lokalizacji i obszarów wybierzesz, tym większe szanse na zdobycie praktyk, ze względu na dużą ilość i różnorodność realizowanych przez nas kontraktów. Pamiętaj jednak, że nie wszędzie możemy zapewnić zakwaterowanie.

3. Czy jeśli wybiorę miejsce praktyk, które jest inne od mojego miejsca zamieszkania, to firma Budimex zapewni mi zakwaterowanie?

Istnieje taka możliwość, m.in. przy kontraktach realizowanych w odległości od większych miast, jednak każdy przypadek analizujemy osobno.

4. Czy biorąc udział w Programie Praktyk mam możliwość uczestniczenia w pracy nad bieżącymi kontraktami?

Tak, będziesz pracować nad bieżącymi kontraktami i tym samym będziesz mieć realny wpływ na dany projekt.

5. Czy Praktyki w BX mogą się zaliczać do obowiązkowych praktyk na mojej uczelni?

Tak, w zależności od wymagań uczelni, mogą być podstawą do zaliczenia Twoich obowiązkowych praktyk.

6. Jaka jest wysokość wynagrodzenia praktykanta w Budimex?

Cenimy Waszą pracę, więc wszystkie praktyki w Budimex są płatne. Wysokość wynagrodzenia zależy od roku studiów, po którym obecnie jesteś.

7. W jaki sposób mogę się przygotować do kompetencyjnej gry online?

Gra nie wymaga formalnego przygotowania, jednak zachęcamy do pogłębienia wiedzy o naszej firmie i aktualnie realizowanych kontraktach, które znajdziesz na stronie internetowej i profilu facebookowym.

8. Czy jest możliwość pozostania na dłużej w Budimex po skończeniu Praktyk?

Tak, istnieje możliwość przedłużenia Twoich praktyk lub zatrudnienia po praktykach. Możliwość taka jest zależna od opinii Opiekuna, a także naszego aktualnego zapotrzebowania.

9. Czy potrzebuję skierowania z uczelni do odbycia praktyk w Budimex?

Nie potrzebujesz skierowania ze szkoły. Możesz indywidualnie zgłosić się na praktyki w Budimex.

10. Jaki rodzaj umowy obowiązuje praktykantów Grupy Budimex?

Umowa, jaką podpisujemy z wszystkimi praktykantami w ramach Programu Praktyk to umowa cywilno-prawna.

11. Na czym polega praktyka w biurze technicznym?

Praktyka w biurze technicznym obejmuje pracę w programach, tj.: Revit i Navisworks, koordynację i składanie modeli 3D inwestycji, robienie modeli 3D do przedmiarów, pracę w projektach i bieżących działaniach zespołu.

12. Czy jest możliwość załączenia listu motywacyjnego?

Tak, ale nie jest to konieczne. Można wpisać treść listu w polu “uwagi” lub dołączyć do CV w taki sposób, aby tworzyły jeden dokument.