PROGRAM PRAKTYK BUDIMEX 2022
facebook goldenline linkedin
FAQ

budimex CUP

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Na początek kilka formalności

Uwaga! Przynajmniej jedno z wymaganych pól nie zostało poprawnie uzupełnionych, przez co Twoja aplikacja nie została wysłana. Przejrzyj formularz i popraw/uzupełnij dane w oznaczonych na czerwono polach.
zamknij x

Dodaj zdjęcie z dyskulub wybierz avatar

Opowiedz nam o sobie

Załącz CV

Podziel się swoimi oczekiwaniami wobec praktyk

Jeśli masz jakieś uwagi, pisz śmiało

Potrzebujemy jeszcze tylko Twojej zgody i możesz rozpocząć grę!

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody zaznaczonej w pierwszym okienku oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Rozporządzenie/ RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A. z siedzibą na ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Polska;
 2. Inspektorem ochrony danych w Budimex S.A. jest Pan Michał Jobski dane.osobowe@budimex.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na który Pan/ Pani odpowiedział/a;
  • przyszłych rekrutacji pracowników i procesów rekrutacyjnych odbywających się okresie pięciu lat od daty wyrażenia zgody na uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, na który Pan/ Pani odpowiedział/a (jeśli zaznaczono opcję w głównym formularzu);
  • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji;
  • badania satysfakcji z procesu rekrutacji;
  • uczestnictwa w programie Tworzenia Marki Pracodawcy (jeśli zaznaczono opcję w głównym formularzu).
 4. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a ), w celu przygotowania i realizacji umowy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. badania satysfakcji z procesu rekrutacji;
 5. Odbiorcami Pani/Pana mogą być dostawcy rozwiązań IT, świadczące usługi wsparcia procesów rekrutacyjnych, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO) opublikowane na stronie: LINK;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać pisząc na adres: dane.osobowe@budimex.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych stosowanych do danych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: dane.osobowe@budimex.pl
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych;
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym oraz podpisanie umowy.

x
FAQ

FAQ

1. Aplikowałem w zeszłym roku, co powinienem zrobić, aby wziąć udział w tegorocznej rekrutacji?

Wszyscy Kandydaci, którzy zaaplikowali w poprzedniej edycji Budimex Cup, mogą po raz kolejny wziąć udział w procesie rekrutacji. Aby tak się stało, należy jeszcze raz wypełnić formularz rekrutacyjny. Dla chętnych istnieje również możliwość ponownego przejścia przez pytania kompetencyjne, jednak nie jest to krok wymagany.

2. Czy moje wyniki z poprzedniego roku zostaną przepisane?

Istnieje możliwość przepisania wyników z części kompetencyjnej gry. Podczas wypełniania formularza, należy podać taki sam mail, jaki był wpisany przy aplikacji w poprzedniej edycji. Po wypełnieniu formularza pojawi się pytanie o decyzję dotyczącą przepisania wyniku. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się odpowiedzieć na pytania raz jeszcze, wiążący będzie Twój nowy wynik (nawet jeśli okaże się niższy, niż wynik z zeszłego roku).

3. Czy muszę wypełniać testy wiedzy technicznej?

Testy wiedzy technicznej zostały sporządzone dla trzech obszarów budownictwa: kubaturowego, drogowego i kolejowego. Jeśli interesuje Cię wakat związany z danym obszarem, warto abyś wypełnił/a test wiedzy technicznej, ponieważ niektórzy Opiekunowie zwracają uwagę na jego wyniki. Brak testu nie wyklucza jednak z udziału w procesie rekrutacyjnym.

4. Czy mogę rozwiązać więcej niż jeden test wiedzy technicznej?

Tak. Podczas przechodzenia przez grę pojawi się pytanie dotyczące Twojej preferencji w zakresie rozwiązania testu/testów wiedzy technicznej. Możesz rozwiązać wszystkie trzy testy z różnych obszarów wiedzy technicznej.

5. Czy wybór wielu lokalizacji i obszarów praktyk zwiększy moje szanse na dostanie się na praktyki?

Tak, im więcej lokalizacji i obszarów wybierzesz, tym większe szanse na zdobycie praktyk, ze względu na dużą ilość i różnorodność realizowanych przez nas kontraktów. Pamiętaj jednak, że nie wszędzie możemy zapewnić zakwaterowanie.

6. Czy jeżeli wybiorę konkretny kontrakt, to na pewno na niego trafię?

Przy podejmowaniu decyzji, Rekruterzy biorą pod uwagę wskazywane w formularzu aplikacyjnym preferencje. Może się jednak zdarzyć, że kontrakt będący na liście do wyboru jest już niedostępny (został już przyjęty Praktykant). Dlatego oprócz wybrania kontraktów, prosimy także o wskazanie preferencji lokalizacyjnych, aby móc zaproponować różne opcje Praktyk.

7. Czy na liście do wyboru kontraktów, znajdują się wszystkie dostępne dla Praktykantów kontrakty?

Na liście znajduje się większość dostępnych kontraktów. Sytuacja jednak zmienia się dynamicznie. Może się okazać, że część kontraktów jest już niedostępna (zostali na nie zatrudnieni Praktykanci) lub pojawiły się nowe kontrakty, nie zamieszczone na liście.

8. Czy jeśli wybiorę miejsce praktyk, które jest inne od mojego miejsca zamieszkania, to firma Budimex zapewni mi zakwaterowanie?

Istnieje taka możliwość, m.in. przy kontraktach realizowanych w odległości od większych miast, jednak każdy przypadek analizujemy osobno.

9. Czy biorąc udział w Programie Praktyk mam możliwość uczestniczenia w pracy nad bieżącymi kontraktami?

Tak, będziesz pracować nad bieżącymi kontraktami i tym samym będziesz mieć realny wpływ na dany projekt.

10. Czy Praktyki w BX mogą się zaliczać do obowiązkowych praktyk na mojej uczelni?

Tak, w zależności od wymagań uczelni, mogą być podstawą do zaliczenia Twoich obowiązkowych praktyk.

11. Czy Praktyki Budimex są płatne?

Tak, cenimy Waszą pracę, więc wszystkie praktyki w Budimex są płatne.

12. W jaki sposób mogę się przygotować do kompetencyjnej gry online?

Gra nie wymaga formalnego przygotowania, jednak zachęcamy do pogłębienia wiedzy o naszej firmie i aktualnie realizowanych kontraktach, które znajdziesz na stronie internetowej i profilu facebookowym: www.facebook.com/KarieraBudimex

13. Czy jest możliwość pozostania na dłużej w Budimex po skończeniu Praktyk?

Tak, istnieje możliwość przedłużenia Twoich praktyk lub zatrudnienia po praktykach. Możliwość taka jest zależna od opinii Opiekuna, a także naszego aktualnego zapotrzebowania.

14. Czy potrzebuję skierowania z uczelni do odbycia praktyk w Budimex?

Nie potrzebujesz skierowania ze szkoły. Możesz indywidualnie zgłosić się na praktyki w Budimex.

15. Jaki rodzaj umowy obowiązuje praktykantów Grupy Budimex?

Umowa, jaką podpisujemy z wszystkimi praktykantami w ramach Programu Praktyk to umowa cywilno-prawna.

16. Na czym polega praktyka w biurze technicznym?

Praktyka w biurze technicznym obejmuje pracę w programach, tj.: Revit i Navisworks, koordynację i składanie modeli 3D inwestycji, robienie modeli 3D do przedmiarów, pracę w projektach i bieżących działaniach zespołu.

17. Czy jest możliwość załączenia listu motywacyjnego?

Tak, ale nie jest to konieczne. Można wpisać treść listu w polu “uwagi” lub dołączyć do CV w taki sposób, aby tworzyły jeden dokument.

18. Na czym polega praktyka w Biurze Ekonomicznym Budownictwa?

Na tych praktykach można zapoznać się ze specyfiką pracy ekonomisty na kontrakcie budowlanym. Do zadań należy m.in. wspieranie zespołu w weryfikacji formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, rejestrowaniu i kontroli realizacji umów z kontrahentami.

19. Na czym polega praktyka w Biurze Zakupów, Jakości i Środowiska?

To Biuro zajmuje się wsparciem kontraktów w zakresie niezbędnych materiałów jak beton, szyny czy stal szalunkowa. W skład Biura wchodzą jeszcze Laboratoria oraz zespół zajmujący się kwestią zarządzania ochroną środowiska. Zadania realizowane w tym dziale obejmują m.in. wsparcie podczas zapytań ofertowych, współpracę przy wykonywaniu badań laboratoryjnych, dokumentowanie wyników badań oraz ich archiwizację.

20. Na czym polega praktyka w Oddziale Usług Sprzętowych?

W ramach praktyk w tym dziale ważne jest wsparcie Opiekuna Praktyk podczas weryfikacji technicznej sprzętu oraz maszyn, a także pomoc przy dokumentacji i pracy administracyjnej Oddziału Usług Sprzętowych.

21. Na czym polega praktyka w Oddziale Gwarancji i Biura Warunków Kontraktowych?

Zadania w tym dziale obejmują: prowadzenie rejestru usterek, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przygotowania dokumentacji obiektów przekazywanych w obsługę gwarancyjną, archiwizacja i udział w przeglądach technicznych obiektów, sporządzanie notatek, sprawozdań i inwentaryzacji.